19.
  • Name: 8203_022_China
  • Caption: Guangxi China 1982